Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Witamy

OPS w Kadzidle

ul. Targowa 4, 07-420 Kadzidło

tel: 297618934

e-mail: ops@kadzidlo.pl

Rodo

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE , informuję, że

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Kadzidle z siedzibą przy ul. Targowej 4, 07-420 Kadzidło, reprezentowany przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle Panią Mariolę Bednarczyk. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kadzidle posiada Inspektora ochrony danych- dr Bartosza Mendyka. Kontakt z Inspektorem możliwy jest pod numerem telefonu 507054139 lub pisemnie na adres skrzynki elektronicznej: iod@drmendyk.pl (kontakt w zakresie danych osobowych)
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na tut. Ośrodku.
  3. Dane będą przekazywane instytucjom publicznym na podstawie przepisów prawa.
  4. Dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie na podstawie przepisów prawa innym organom publicznym.
  5. Administrator Danych nie przekazuje Pana/Pani danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów , a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
  7. W przypadku, gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
  9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie uniemożliwi realizację zadań ustawowych.

W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.